კანადური კომპანია Xypex Chemical Corporation-ის პროდუქტების დისტრიბუტორი კავკასიაში შპს "Xypex Caucasus Net" გთავაზობთ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხარისხის კრისტალიზებად (შეღწევად)  ჰიდროსაიზოლაციო მასალას Xypex-ს.

Xypex პოპულარულია და ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქყეყანაში კაშხლებისა და მათი გვირაბების, წყლისა და და სხვა სითხეების რეზერვუარების, სანავიგაციო და სარწყავი არხების, საავტომობილო, სარკინიგზო და მეტროპოლიტენის გვირაბების (როგორც მიწისზედა ასევე მიწისქვეშა) აუზების, საავტომობილო ესტაკადების, ხიდების, შენობების საძირკველების, სახურავების და სხვა სახის ბეტონის შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისათვის.